U hebt gekozen voor: Cedin

Individuele behandeling specialistisch middelLeeftijdscategorien
Doelgroepen
Locatie--kies locatie--
Tarief€ 101,45 per uur

Lavendelheide 21
9202 PD Drachten   
Meer informatie

Over de aanbieder

Cedin helpt kinderen en jongeren waarbij het opgroeien niet vanzelf gaat. Bij ons vind je alle kennis rond onderwijs en jeugdzorg onder één dak. In alles wat wij doen staat de driehoek kind-school-gezin centraal. Dit betekent dat ouders en school altijd bij de behandeling van een kind betrokken worden. Waar nodig geven onze gespecialiseerde onderwijs- en jeugdhulpprofessionals leerkrachten en/of ouders tips en adviezen die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Je kunt bij ons terecht voor onder andere: - Onderzoek en behandeling van dyslexie - Kinder- en jeugdpsychiatrie - Opvoeding en ontwikkeling - Ziek zijn en onderwijs - Paramedische zorg - Thuiszitters Daarnaast kunnen professionals uit het onderwijs bij ons terecht voor voor advies en ondersteuning in vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en voor tijdelijke vervanging van een bestuurder, directeur, intern begeleider of leerkracht.

Al het aanbod van Cedin

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 96,35
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 63,55

Gezinsbegeleiding laagfrequent

€ 66,60

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 81

Gezinsdiagnostiek

€ 100,45

Groepsbegeleiding basis

€ 16,40

Groepsbegeleiding specialistisch

€ 20,50

Individuele begeleiding basis

€ 63,55

Individuele begeleiding specialistisch

€ 81

Individuele behandeling basis

€ 95,35

Individuele behandeling laagfrequent

€ 92,25

Individuele behandeling specialistisch licht

€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole

€ 135,30

Individuele behandeling specialistisch middel

€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

€ 104,55

Individuele diagnostiek

€ 96,35

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

€ 88,15
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbesteding

€ 59,45
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

€ 88,15

Consultatieve en ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie

€ 122

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

€ 597,90

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 78,95

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

€ 93,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

€ 92,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank

€ 92,25

Vroegsignalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen

€ 85,10

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

€ 81