U hebt gekozen voor: Statera Jeugd en Gezin

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

Binnen het Fasehuis in Marum wordt verblijf langdurig beschermd wonen aangeboden. Samen met de jongere en het betrokken netwerk wordt gekeken wat de jongere nodig heeft om de zelfredzaamheid te bevorderen. Dit wordt verwerkt in individuele doelen (handelingsplan), waaraan gewerkt wordt middels de methode oplossingsgericht werken. De jongere heeft met zijn/haar vaste begeleiders een aantal vaste momenten in de week voor individuele gesprekken. Tijdens de begeleiding worden de ouders (netwerk) betrokken. Elke jongere krijgt een vaste hoofdbegeleider en ondersteunende begeleider. Statera is van mening dat een goede dagbesteding een positieve bijdrage kan leveren aan herstel van de jongere. Er wordt daarom aan het begin van de hulpverlening met de jongere en diens netwerk gekeken welke dagbesteding het best passend is, waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op het volgen van onderwijs. Binnen ons traject is er ook ruimte voor groepsactiviteiten, zodat jongeren ook hun sociale vaardigheden kunnen vergroten. Tevens kunnen de jongeren in hun vrije tijd gebruik maken van sport faciliteiten van de plaatselijke sportschool. Om duidelijkheid en structuur te creëren binnen onze Fasehuizen hebben wij een aantal huisregels opgesteld welke bij binnenkomst door de jongeren, de wettelijke vertegenwoordiger en Statera worden ondertekend. Binnen het Fasehuis werken wij in een kleine groepssetting van maximaal zeven jongeren.
Leeftijdscategorien12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 175 per etmaal

Kokswijk 29
9354BV Zevenhuizen   
Meer informatie

Locaties
Fasehuis Marum
Fasehuis Zevenhuizen

Over de aanbieder

Statera kiest ervoor om een specifiek aanbod aan te bieden dat zich kenmerkt door: individuele en intensieve trajecten. Jongere bewust maken van zijn eigen mogelijkheden en het veranderen van voorkeursinteractiepatronen die niet meer functioneel zijn. Onderscheidend vermogen door kleinschaligheid, maatwerk en een stap verder durven gaan. Statera biedt intramurale zorg binnen de Fasehuizen en ambulante zorg in de thuissituatie.

Al het aanbod van Statera Jeugd en Gezin

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding laagfrequent

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
12-18€ 65

Individuele begeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
12-18€ 62

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
12-18€ 72
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbesteding

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 58
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 175

Verblijf licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 123

Verblijf middel gezinshuis-plus

€ 140

Verblijfstraject middelzwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 302