Verwijzers

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle jeugdhulp in de gemeente zoals beschreven in artikel 1.1 van de Jeugdwet.
In de Jeugdwet is tevens vastgelegd dat gemandateerde professionals in het wijkteam (basisteam), huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders de wettelijke verwijzers zijn naar de jeugdhulp. De gemeente kan formeel de verwijzing van huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders niet tegen houden. In specifieke situaties kan het echter wel raadzaam zij om in onderling overleg en afstemming te komen tot de meest passend vorm van ondersteuning, ook in relatie tot de kostenafweging.

Verwijzers kunnen verschillende vormen van jeugdhulp inzetten:

  • Vrij toegankelijk en lokaal geboden veelal door of vanuit een lokaal basisteam: preventieve activiteiten, trainingen, lichte individuele hulp voor jeugdigen en lichte vormen van opvoedondersteuning (1-5 gesprekken).
  • Niet vrij toegankelijk specialistische jeugdhulp bedoeld voor jeugdigen zoals omschreven in art 1.1 van de Jeugdwet bestaande uit meer dan 5 gesprekken. Deze hulp wordt door de wettelijk verwijzer ingezet via een zorgtoewijzing. Het overzicht van deze hulp is te vinden op deze website. Dit zijn jeugdhulpproducten, ingekocht door alle Groninger gemeenten en beschikbaar voor alle jeugdigen in de provincie Het gaat daarbij om ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen, verstandelijke beperkingen.

Huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders kunnen bij voorkeur samen met de jongere/ ouder een keuze maken voor zowel het product en de gecontracteerde aanbieder. Voor de verwijzer vanuit het lokale team geldt dat ook zij bij voorkeur samen met de jongere/ ouder samen met de jongere/ ouder een keuze maken voor het product. De aanbieder wordt echter hier gekozen door de jongere/ouder zelf. De lokale verwijzer kan hier uiteraard wel bij adviseren.